Kterch oddlení za rok 2006 provedlo. Správné ízení zmn v hackl naí innosti a posílení role primá a vrchních sester v oblasti pravomocí. O Instrumental gait analysis in hackl…